ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน อ.วังเหนือ เชียงใหม่ สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนขันหอม ซอย 1,4 และทางหลวงหมายเลข 120 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมภาคสาขาแม่ขะจาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5427-9145
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน อ.วังเหนือ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/11/2552
 • หมดเขต    09/12/2552
 • อ่าน   481
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294