ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คือ เครื่องเลเซอร์จักษุ 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาไรด้ที่ แผนกจัดซื้อและพัสดุ ศูนย์ศรีพัฒน์ มช ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/11/2552
 • หมดเขต    02/12/2552
 • อ่าน   531
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294