ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ดังนี้ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 7 เครื่อง , จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว 2 เครื่อง , โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 2 เครื่อง , ชุดเครื่องเสียง 2 ชุด , เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 13,000 บีที ยู 4 เครื่อง , ตู้เย็น 5 เครื่อง , เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/12/2552
 • หมดเขต    15/12/2552
 • อ่าน   618
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294