ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุควบคุม (ครุภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุควบคุม (ครุภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ แบบที่วางแขนโยกไปด้านหลัง และกนที่วางเท้าสวิงไปด้านข้าง จำนวน 20 คัน รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ แบบธรรมดา 20 คัน และรถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดเล็ก จำนวน 5 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/08/2550
 • หมดเขต    20/08/2550
 • อ่าน   662
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294