ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 22 รายการ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน เชียงใหม่ ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 22 รายการ และวัสดุชำรุด(มาตรวัดน้ำชำรุด) 8 รายการ ผู้สนใจติดต่อซื้อพัสดุได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/12/2552
 • หมดเขต    29/12/2552
 • อ่าน   560
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294