ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 รายการ
 •     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงหลังคาและกระเบื้องปูพื้น อาคาร 2 ชั้น 3 ทั้งหมด , ปรับปรุงหลังคาห้องน้ำ ทำเคาน์เตอร์ และที่เก็บถ้วยชามที่ใช้แล้วของโรงอาหาร และปรับปรุงหลังอาคารวันครู อาคาร 1 และอาคารพลานามัย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2550
 • หมดเขต    22/08/2550
 • อ่าน   692
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294