ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ได้ประกาศสอบราคารวม จำนวน 11 หมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2550
 • หมดเขต    20/08/2550
 • อ่าน   620
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294