ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและภูมิทัศน์ พิพิธภัณฑ์ชาวเขาเชียงใหม่
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและภูมิทัศน์ พิพิธภัณฑ์ชาวเขาเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธืทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/02/2553
 • หมดเขต    03/03/2553
 • อ่าน   543
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294