ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จำนวน 3 รายการ
 •     ที่ว่าการอำเภอ ฮอด เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์OTOP จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไดที่ สนง.พัฒนาชุมชนอ.ฮอด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    ที่ว่าการอำเภอ ฮอด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/02/2553
 • หมดเขต    03/03/2553
 • อ่าน   459
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294