ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและปรับปรุงพร้มอครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดโรงเรียน
 •     โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพท.ลพ.เขต 1 อ.เมือง ลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและปรับปรุงพร้มอครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดโรงเรียน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ รร.บ้านห้วยส้ม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพท.ลพ.เขต 1 อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   23/02/2553
 • หมดเขต    02/03/2553
 • อ่าน   506
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294