ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อ/จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ประมูลซื้อ/จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล จำนวน 4 แขวง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/02/2553
 • หมดเขต    25/02/2553
 • อ่าน   480
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294