ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการเกษตร
 •     สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่5 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ คือ ยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำ 625 ขวด , วิตามินเอ ดี 3 อี ชนิดฉีด 65 ขวด , เร่ธาตุซีลีเนียมและวิตามินรวม ชนิดผง 244 ซอง , แรธาตุและวิตามินรวมชนิดผง 808 ซอง , แร่ธาตุก้อน ขนาด 2 กก. 1,200 ก้อน , กากถั่วเหลือง 320 กก. , มันตากแห้งบด 300 กก. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่5 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่5 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/02/2553
 • หมดเขต    03/03/2553
 • อ่าน   503
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294