ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     อบต.บ้านกลาง อแม่อาย เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้งรางระบายน้ำคสล. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.บ้านกลาง อแม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/02/2553
 • หมดเขต    11/03/2553
 • อ่าน   504
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294