ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การจ้างเหมาติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ชียงใหม่ การจ้างเหมาติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุกรักษ์ที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2553
 • หมดเขต    22/03/2553
 • อ่าน   540
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294