ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงาน ของ โรงพยาบาลลำพูน
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงาน ของ โรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและซ่อมบำรุง โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   22/03/2553
 • หมดเขต    30/03/2553
 • อ่าน   471
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294