ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายน้ำยาและเครื่องมือตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายน้ำยาและเครื่องมือตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน75,000 ราย ของ โรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดจ้าง/ซื้อ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   22/03/2553
 • หมดเขต    30/03/2553
 • อ่าน   431
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294