ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง คือ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู 6 เครื่อง ,เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู 3 เครื่อง , เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง , ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายพัสดุฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/03/2553
 • หมดเขต    29/03/2553
 • อ่าน   509
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294