ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 1
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2550
 • หมดเขต    31/08/2550
 • อ่าน   652
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294