ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางเฉลิมพระเกียรติฯ
 •     เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 10 ตำบลหางดง จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2550
 • หมดเขต    04/09/2550
 • อ่าน   734
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294