ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงกองอาคารร้อยรักษาการณ์พร้อมส่วนประกอบ
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงกองอาคารร้อยรักษาการณ์พร้อมส่วนประกอบ บนพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2550
 • หมดเขต    24/08/2550
 • อ่าน   684
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294