ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ศาลแขวงเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลแขวงเชียงใหม่
 •     ศาลแขวงเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลแขวงเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ห้องสารบรรณ ชั้น 3 อาคารศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    ศาลแขวงเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2550
 • หมดเขต    11/09/2550
 • อ่าน   795
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294