ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     อบต.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 เมษายน 2553 หรือ www.doilor.org
 • หน่วยงาน    อบต.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/04/2553
 • หมดเขต    22/04/2553
 • อ่าน   528
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294