ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่ ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ให้องค์การปกครองท้องถิ่นดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2553 จึงขอยกเลิกสอบราคาดังกล่าว จำนวน 2 โครงการ
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/04/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   587
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294