ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2550
 • หมดเขต    06/09/2550
 • อ่าน   669
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294