ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำหน่วยพักอาศัยของศูนย์บ้านพักข้าราชการ
 •     สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ศาลากลางหลังเดิม ชั้น 3 อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำหน่วยพักอาศัยของศูนย์บ้านพักข้าราชการ จำนวน 8 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2553 และจะประมูลในวันที่ 19 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5311-2488
 • หน่วยงาน    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/04/2553
 • หมดเขต    18/04/2553
 • อ่าน   616
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294