ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงงานบริหารและธุรการชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุฯ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   24/08/2550
 • หมดเขต    30/08/2550
 • อ่าน   567
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294