ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเต๊นท์สนาม
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเต๊นท์สนาม จำนวน 16 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2550
 • หมดเขต    06/09/2550
 • อ่าน   678
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294