ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง และพนังกล่องกระชุหิน จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2550
 • หมดเขต    06/09/2550
 • อ่าน   680
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294