ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • กรมอนามัย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 •     กรมอนามัย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้ามกรอฟันแบบ Airoter จำนวน 5 ด้าม ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    กรมอนามัย
 • วันที่ประกาศ   27/08/2550
 • หมดเขต    03/09/2550
 • อ่าน   675
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294