ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
 •     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จอภาพ LCD เพื่อใช้เป็น Terminal สำหรับงาน ADSL และ DDN จำนวน 5 ชุด ใช้งานที่ส่วนบำรุงรักษากลางภูมิภาคที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ , เชียงราย , ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • วันที่ประกาศ   27/08/2550
 • หมดเขต    04/09/2550
 • อ่าน   691
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294