ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ คือ เครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟส และติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง และ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   27/08/2550
 • หมดเขต    31/08/2550
 • อ่าน   623
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294