ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • กรมทางหลวง โดยแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 สอบราคางานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า
 •     กรมทางหลวง โดยแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 สอบราคางานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าในบริเวณเขตทางทั้งสองข้างทาง ในทางหลวงสายต่าง ๆ ในความควบคุมของแขวงฯ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยงานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง โดยแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
 • วันที่ประกาศ   27/08/2550
 • หมดเขต    04/09/2550
 • อ่าน   804
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294