ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาจ้าง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. และ พนังกันดนิ คสล. บ้านป่าแดง ม.2 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 1 - 15 มิย. 53 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053 - 457872 ถึง 3 ต่อ 13 ส่วนการคลัง ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/06/2553
 • หมดเขต    15/06/2553
 • อ่าน   538
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294