ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดประราคาจ้างเหมา
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาเอกชนเพื่อกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ ระว่างวันที่ 20 พค. 53 - 3 มิย. 53 หรือ สอบถามโทรศัพท์ 053 - 247389 ต่อ 11 / 12 งานพัสดุ กองคลัง
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/05/2553
 • หมดเขต    03/06/2553
 • อ่าน   543
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294