ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมศูนย์กลาง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 มิย. 53 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053 - 945296 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/06/2553
 • หมดเขต    09/06/2553
 • อ่าน   522
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294