ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การจัดหาผู้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเพียงบริษัทเดียวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
 •     สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดหาผู้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเพียงบริษัทเดียวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ อาคารโสภณ ดำนุ้ย ตั้งแต่วันที่ 3 มิย. 53 - 9 มิย. 53 เวลา 08.30 - 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053 - 221179
 • หน่วยงาน    สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/06/2553
 • หมดเขต    09/06/2553
 • อ่าน   449
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294