ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุบริโภค (อาหาร) จำนวน 13 ประเภท 153 รายการ
 •     โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุบริโภค (อาหาร) จำนวน 13 ประเภท 153 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 053 - 569136 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลลำพูน ถ.อินทยงยศ จ. ลำพูน 51000
 • วันที่ประกาศ   19/05/2553
 • หมดเขต    04/06/2553
 • อ่าน   533
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294