ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จะดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารราคาจ้าง ได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 พค. 53 - 14 มิย. 53 ตั้งแต่ 09.30 - 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053 - 389004 ในวันและเวลาราชการ www.gprocurement.go.th
 • หน่วยงาน    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/05/2553
 • หมดเขต    15/06/2553
 • อ่าน   481
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294