ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการผลิตสื่อในการสื่อสารเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการและการจัดทำเอกสารสรุปโครงการ
 •     จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบราคาดำเนินการผลิตสื่อในการสื่อสารเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการและการจัดทำเอกสารสรุปโครงการเพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 41 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 3 มิย. 53 - 14 มิย. 53 ในวันและเวลาราชการที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053 - 211048 - 50 ต่อ 219, 053 - 212472
 • หน่วยงาน    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/05/2553
 • หมดเขต    14/06/2553
 • อ่าน   475
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294