ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเชิญชวน ได้ที่แผนกจัดซื้อและพัสดุ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 มิย. 53 หรือสอบถามทางโทรศัพทื 053 - 946516 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/06/2553
 • หมดเขต    09/06/2553
 • อ่าน   518
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294