ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ สปข.3
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 77 รายการ โดยกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 22 มิย. 53 ในเวลา 10.00 น. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและดูสภาพครุภัณฑ์ได้ที่งานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โทรศัพท์ 053 - 283746
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/06/2553
 • หมดเขต    22/06/2553
 • อ่าน   517
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294