ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ และวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ และวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อซื่อเอกสารประกวดราคา ได้ที่งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 - 15.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053 - 943136 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/06/2553
 • หมดเขต    25/06/2553
 • อ่าน   491
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294