ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมารื้อถาอนอาคารผู้ป่วย พร้อมก่อสร้างอาคารคนไข้จิตเวช (สามัญ) 90 เตียง
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง ได้ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมารื้อถอนอาคารผู้ป่วย พร้อมก่อสร้างอาคารคนไข้จิตเวช (สามัญ) 90 เตียง ตามแบบเลขที่ 9950/53 และเอกสารประกอบแบบ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถติดต่อขซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาลสวนปรุง ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 มิถุนายน 2553 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 053 - 280228 - 46 ต่อ 431 - 433, 455 หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/06/2553
 • หมดเขต    24/06/2553
 • อ่าน   523
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294