ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศข่าวประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามหญ้า และติดตั้งระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้รอบคูเมือง ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ณ อาคารสำนักการคลัง ชั้น 2 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 - 15 มิถุนายน 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053 - 259257 - 62 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.gprocurement.go.th / www.cmcity.go.th
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2553
 • หมดเขต    15/06/2553
 • อ่าน   468
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294