ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ
 •     งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อพัสดุ รวม 1 ฉบับ ผู้สนในติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายทรงศิลป์ ซื่อสัตย์ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ โทรศัพท์ 053 - 945283 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2553
 • หน่วยงาน    งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/05/2553
 • หมดเขต    10/06/2553
 • อ่าน   501
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294