ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมกำจัด
 •     สำนักงานเทศตำบลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมกำจัด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคา ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง (กองคลัง/งานพัสดุ) ระหว่างวันที่ 7 - 21 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053 - 355270 ต่อ 125
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศตำบลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/06/2553
 • หมดเขต    21/06/2553
 • อ่าน   484
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294