ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยฝ่านระบบเครือข่าย
 •     สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยฝ่านระบบเครือข่าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
 • วันที่ประกาศ   01/09/2553
 • หมดเขต    03/09/2553
 • อ่าน   458
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294