ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 20 รายการ
 •     คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 20 รายการคือ เครื่องจอคอมพิวเตอร์ 29 จอ , เครื่องย้อมไสลด์ ,เครื่องถ่ายเอกสาร,รถเข็น,พัดลมตั้งพื้น,ตู้เย็น,เครื่องซักผ้า , เครื่องอบผ้า,โต๊ะสัมมนา ,เครื่องโทรสาร,เครื่องแสกนเนอร์, แท่นวางเครื่องดมยาสลบ,ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชำรุดทั้งหมด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 8 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/09/2553
 • หมดเขต    08/09/2553
 • อ่าน   577
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294