ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการ
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/09/2553
 • หมดเขต    07/09/2553
 • อ่าน   398
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294