ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเก็บขนขยะ
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเก็บขนขยะ และนำไปกำจัด ปีงบประมาณ 2554 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/09/2553
 • หมดเขต    09/09/2553
 • อ่าน   434
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294